“شهود قلبی و ادراک زیبایی از منظر علامه طباطبایی” برگزار شد.

شصت و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “شهود قلبی و ادراک زیبایی از منظر علامه طباطبایی” با ارائه حجت الاسلام محمد حسین سرانجام سه شنبه 9 شهریور 1400 ساعت 18:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار شد.