یکصد و هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود.

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع “بازنگری در تعبیر (سه نمط عرفانی اشارات)” با ارائه حجت الاسلام رضا شاکری چهارشنبه 31 شهریور ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.