چهل و پنجمین جلسه کار گروه علمی حکمت عملی برگزار شد.

چهل و پنجمین جلسه کار گروه علمی حکمت عملی با موضوع “سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب «جایگاه شناسی حکمت عملی” جلسه اول معرفی و نقد مقدمه” با ارائه حجت الاسلام والمسلمین زهیر انصاریان یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار شد.