چهل و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه حقوق برگزار می شود.

چهل و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه حقوق با موضوع “وضعیت سنجی حوزه دانشی فلسفه حقوق در دانشگاه های برتر آمریکا” با ارائه حجه الاسلام و المسلمین مهدی عطار کاشانی یکشبه 18 مهر 1400 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.