نشست علمی “مستندات قرآنی فلسفه سیاسی علامه طباطبایی” برگزار می شود.

به مناسبت سالروز بزرگداشت مقام علمی علامه طباطبایی نشست علمی “مستندات قرآنی فلسفه سیاسی علامه طباطبایی” پنج شنبه 27 آبان 1400 از ساعت 10 الی 12 به صورت مجازی و حضوری (محدود، با رعایت پروتکل های بهداشتی) برگزار می شود. کارشناسان محترم حجج الاسلام دکتر احمدرضا یزدانی مقدم و دکتر محمد جواد نوروزی در محورهای زیر به ارائه بحث خواهند پرداخت:

 1. 1. آیا اساسا می‌توان از چیزی تحت عنوان فلسفه سیاسی علامه طباطبایی سخن گفت؟
 2. مستندات قرآنی فلسفه سیاسی علامه کدامند؟
 3. نظریه اعتباریات علامه طباطبایی امروزه چه تحولي را می‌تواند در دانش سیاسی ما رقم بزند و نتیجه ی عملی پیاده سازی چنان تحولي در عرصه عینی سیاست چه می‌تواند باشد؟
 4. آیا میان دو جنبه فیلسوفی یا فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و تفسیری وی ارتباط وجود دارد؟
 5. نظریه ادراکات اعتباری:

5-1. نقش نظریه ادراکات اعتباری در تفسیر المیزان چیست؟

5-2. آیا نظریه ادراکات اعتباری؛ حاصل فلسفه ورزی علامه طباطبایی است یا حاصل تفسیر وی از قرآن کریم؟

5-3. آیا فلسفه سیاسی علامه طباطبایی مبتنی بر نظریه ادراکات اعتباری است؛ طوری که مناقشه در این نظریه؛ به مناقشه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی می انجامد؟

5-4. آیا مفهوم استخدام یک مفهوم فلسفه سیاسی است یا برگرفته از تفسیر آیات قرآن کریم؟

 1. مستدات قرآنی و تفسیری مفاهیم اصلی فلسفه سیاسی علامه طباطبایی:

6-1. انسان شناسی فلسفه سیاسی علامه طباطبایی

6-2. رئالیسم تعاملی در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی

6-3. آیا رئالیسم علامه طباطبایی؛ یک رئالیسم نسبی گرا است؟

6-4 مُلک اجتماعی

6-5. حکومت اجتماعی دینی

6-6. تفکر اجتماعی

6-7. تدبّر اجتماعی در قرآن

6-8. اجتهاد اجتماعی در اسلام

6-9. عدالت اجتماعی

6-10. جایگاه و وظایف اجتماع و حکومت

 1. نسبت دین و سیاست در اندیشه علامه طباطبایی چیست و در دیدگاه ایشان نقد نظریه معارض مبنی بر جدایی دین از سیاست چیست؟
 2. جایگاه حکومت در اندیشه مرحوم علامه طباطبایی چیست؟
 3. مسئله گونه شناسی حکومت ها در اندیشه علامه طباطبایی چیست و دیدگاه ایشان درباره حکومت اسلامی کدام است؟
 4. مسئله دموکراسی و ارزیابی آن از منظر فلسفه سیاسی اسلام در نگاه علامه طباطبایی چیست؟
 5. مسئله آزادی به مثابه یکی از مسائل مهم اندیشه سیاسی غرب در دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی چه جایگاهی دارد و نقد ایشان نسبت به آزادی غربی چیست؟
 6. بازتاب اندیشه علامه طباطبایی بر انقلاب اسلامی را چگونه می توان تحلیل کرد؟

دبیر علمی نشست مستندات قرآنی فلسفه سیاسی علامه طباطبایی را جناب آقای محسن جبارنژاد بر عهده خواهند داشت.

شرکت در این نشست برای عموم برادران و خواهران آزاد می باشد.

علاقه مندان می توانند این نشست را به صورت زنده از سایت مجمع عالی حکمت اسلامی مشاهده نمایند.