یکصد و بیست و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

سلسله جلسات هفتمین ویژه برنامه های علامه طباطبائی(ره)

یکصد و بیست و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “رابطه دین و اخلاق از دیدگاه علامه طباطبائی(ره)” با ارائه آقای دکتر امیر خواص سه شنبه 25 آبان 1400ساعت 19 به صورت مجازی برگزار می شود.