“تحلیل برخی از ادلّه براهین عدل الهی از منظر علامه طباطبائی(ره)” در جلسه گروه علمی کلام

سلسله جلسات هفتمین ویژه برنامه های علامه طباطبائی(ره)

دویست و بیست و چهارمین جلسه گروه کلام، موضوع “تحلیل برخی از ادلّه براهین عدل الهی از منظر علامه طباطبائی(ره)” با ارائه حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدطباطبائی دوشنبه 24 آبان 1400 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.