یکصد و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار شد.

سلسله جلسات هفتمین ویژه برنامه های علامه طباطبائی(ره)

یکصد و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “تأثیر متقابل علم و فلسفه از دیدگاه علامه طباطبائی(ره) و بازتاب آن در علوم انسانی” با ارائه حجت الاسلام دکتر شیروانی دوشنبه 24 آبان 1400 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری ومجازی)برگزار شد.