اولین پیش نشست علمی کنگره بین المللی علامه طباطبایی برگزار می شود.

اولین پیش نشست علمی کنگره بین المللی علامه طباطبایی با موضوع “تبیین علمی و اجرایی کنگره بین‌المللی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی(ره)”

کارشناس: آقای محمد باقر خراسانی
دبیر اجرایی کنگره

حضور معاونان پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران کشور و مدارس حوزوی و مراکز تخصصی مورد تاکید است.

سه‌شنبه ٢٣ آذر ١۴٠٠
ساعت ٩:٣٠
مکان: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران