جلسه 229 گروه علمی کلام برگزار می شود.

دویست و بیست و نهمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “نقد و تحلیل نگاه سلفی های وطنی به امامت(با تاکید بر دیدگاه سید مصطفی طباطبائی)” با ارائه حجت الاسلام دکتر سید محمد یزدانی یکشنبه 5 دی 1400 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی)برگزار می شود.