جلسه 50 کار گروه علمی حکمت عملی برگزار می شود.

پنجاهمین جلسه کار گروه علمی حکمت عملی با موضوع “سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب «جایگاه شناسی حکمت عملی»معرفی و نقد فصل پنجم از بخش دوم : ملاصدرا و حکمت عملی” با ارائه حجت الاسلام و المسلمین مهدی منصوری یکشنه 5 دی 1400 ساعت 18 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.