جلسه 208 گروه علمی کلام برگزار می شود.

دویست و هشتمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “نقد و تحلیل نگاه سلفی های وطنی به نبوت(با تاکید بر دیدگاه سید مصطفی طباطبائی)” با ارائه حجت الاسلام دکتر سید محمد یزدانی یکشنبه 28 آذر ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی)برگزار می شود.