“رابطه قبر و برزخ از منظر ادله نقلی” در جلسه گروه علمی فلسفه

دویست  و چهاردهمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “رابطه قبر و برزخ از منظر ادله نقلی” با ارائه حجت الاسلام سید محمد مهدی نبویان چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 ساعت 18 به صورت (حضوری و مجازی) درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.