یکصد و چهل و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و چهل و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “سیاستگذاری و حکمرانی عمومی از منظر فلسفه سیاسی اسلامی” با ارائه حجت الاسلام دکتر محمد علی سوادی سه شنبه 24 خرداد 1401 ساعت 21 به صورت مجازی برگزار می شود.