دویست و شانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود.

دویست و شانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “ضرورت ، کاستی ها و بایسته ها در اندیشه آیت الله خامنه ای “ با ارائه حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی چهارشنبه 2 شهریور 1401 ساعت 18 به صورت (حضوری و مجازی) درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.