بیست و چهارمین پیش‌نشست علمی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

بیست و چهارمین پیش‌نشست علمی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی رحمة‌الله‌علیه با موضوع تمایز تفسیر المیزان با سایر تفاسیر پنج‌شنبه 3 شهریور برگزار می‌شود.

این پیش‌نشست علمی ساعت 19 روز پنج‌شنبه‌ 3 شهریور 1401 از سوی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی استان خوزستان با همکاری دبیرخانه کنگره به صورت مجازی برگزار و سرکار خانم فاطمه قنبری به عنوان ارائه‌دهنده و سرکار خانم سعیده حزباوی به عنوان دبیر علمی به ارائه بحث خواهند پرداخت.