یکصد و چهل و دومین جلسه گروه علمی کلام برگزار شد.

یکصد و چهل و دومین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “ادامه نقد ناقض پنجم از نواقض الاسلام العشره” با ارائه حجت الاسلام روح الله حیاتی مقدم سه شنبه 1 شهریور 1401 ساعت 20:45 در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار شد.