دویست و چهل و سومین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود.

دویست و چهل و سومین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “نقد ناقض هشتم از نواقض الاسلام العشره” با ارائه حجت الاسلام روح الله حیاتی مقدم سه شنبه 8 شهریور 1401 ساعت 20:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.