هشتادمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

هشتادمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “مبانی هنر از منظر آیت الله جوادی آملی” با ارائه حجت الاسلام دکتر مسلم گریوانی سه شنبه 8 شهریور 1401 ساعت 20:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.