نشست علمی با عنوان “فلسفه آموزش عالی با رویکرد جامعه شناختی” برگزار می شود.

نشست علمی با عنوان “فلسفه آموزش عالی با رویکرد جامعه شناختی پنج شنبه 24 شهریور 1401  ساعت 10 به صورت مجازی در مجمع عالی حکمت اسلامی واقع در خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، کوچه ۲ برگزار می شود. در این نشست علمی کارشناسان محترم آقایان: دکتر قاسم زائری، دکتر مقصود فراست خواه، دکتر میثم سفیدخوش در محورهای زیر به ارائه بحث خواهند پرداخت:

  1.  محور اول: فلسفه آموزش عالی در معنای عام
  2. محور دوم: هویت اجتماعی نهاد علم
  • فرایند بومی سازی دانشگاه در ایران (برآمده از نظام اجتماعی یا مدل سازی تقلیدی)
  • رابطه تأسیس دانشگاه با تغییرات اجتماعی در ایران
  1. محور سوم: رابطه قدرت، دانش، فرهنگ
  • نسبت دانشگاه با نهاد دین؛
  • نسبت دانشگاه با سیاست؛
  • نسبت دانشگاه با اقتصاد و بازار؛
  • هویت اجتماعی نهاد علم؛

دبیر علمی نشست ” فلسفه آموزش عالی با رویکرد جامعه شناختی را جناب آقای دکتر حمید دهقانیان بر عهده خواهند داشت.

 

علاقه مندان می توانند این نشست را به صورت زنده از سایت مجمع عالی حکمت اسلامی مشاهده نمایند.