ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبائی در کارگروه حکمت عملی

جلسه کار گروه علمی حکمت عملی “اعتباریات علامه طباطبایی و نقش آن درعلوم انسانی” با ارائه حجت الاسلام دکتر مهدی منصوری یکشنبه 29 آبان 1401 ساعت 18:15 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.