شصت و هشتمین پیش‌نشست علمی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

شصت و هشتمین پیش‌نشست علمی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی رحمة‌الله‌علیه با موضوع “علامه طباطبایی پیشگام وحدت حوزه و دانشگاه” شنبه 26 آذر برگزار می‌شود.

این پیش‌نشست علمی ساعت 9:30 روز شنبه 26 آذر 1401 از سوی مدرسه علمیه الزهراء شهر ری و با همکاری دبیرخانه کنگره به صورت حضوری و مجازی در سالن اجتماعات مدرسه علمیه الزهراء برگزار و جناب آقای محمدباقر خراسانی به عنوان ارائه دهنده به ارائه بحث خواهند پرداخت.