بیست و دومین جلسه کارگروه آموزش حکمت برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

بیست و دومین جلسه کارگروه آموزش حکمت برای کودکان و نوجوانان با موضوع “جایگاه و کاربست تحقیق در برنامه فلسفه برای کودکان” با ارائه حجت الاسلام دکتر محمد صادق علیپور شنبه 17 دی 1401 ساعت 18:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت(حضوری و مجازی) برگزار می شود.