محکومیت هتک حرمت به ساحت مقام معظم رهبری

مجمع عالی حکمت اسلامی ضمن اعلام بیعت مجدد با رهبر معظم و حکیم انقلاب اسلامی، هتک حرمت نشریه فرانسوی شارلی ابدو نسبت به ساحت رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع معظم را محکوم می کند.