هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار شد.

هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “مبانی نظری زیبایی و جمال با تاکید بر آیات قرآن (بررسی امکان تاثیر بستر رکوعات در تغییر برداشت از الفاظ)” با ارائه آقای دکتر محمد مهدی مسیبی دوشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار شد.