نشست علمی “ابتکارات فلسفه اخلاقی علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه” برگزار می شود.

نشست علمی “ابتکارات فلسفه اخلاقی علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه چهار شنبه شنب 5 بهمن 1401 بعد از نماز مغرب و عشاء به صورت مجازی و حضوری در مجمع عالی حکمت اسلامی واقع در خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، کوچه ۲ برگزار می شود.

در این نشست علمی کارشناسان محترم؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجتبی مصباح و دکتر جمال سروش در محورهای زیر به ارائه بحث خواهند پرداخت:

محورهای نشست علمی «ابتکارات فلسفه اخلاقی علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه»:

 1. اهمیت و ضرورت فلسفه اخلاق
 2. دسته بندی ها و نظریات و مکاتب فلسفه اخلاقی و ارتباط منطقی آنها
 3. نظام سازی برای اخلاق اسلامی
 4. نقد و بررسی مکاتب اخلاقی
 5. قلمرو اخلاق (فردی و اجتماعی)
 6. هدف اخلاق (قرب الهی)
 7. رابطه و نسبت اخلاق با حقوق
 8. رابطه اخلاق با دین (در برابر اخلاق سکولار)
 1. تحلیل ارزش و ارزش اخلاقی (مولفه های ارزش اخلاقی)
 2. منشا و معیار ارزش اخلاقی
 3. تاثیر نیت در ارزش اخلاقی
 4. مراتب داشتن و حد نصاب ارزش اخلاقی
 5. تحلیل الزام اخلاقی (لزوم و ضرورت بالقیاس)
 6. هستی شناسی اخلاق (واقعیت خوب و بد اخلاقی)
 7. اعتباری بودن تفکیک عقل عملی از عقل نظری و برهان پذیری احکام اخلاقی
 8. بررسی مشهوری دانستن احکام اخلاقی (ابن سینا)
 9. تدقیق در بررسی اطلاق یا نسبیت احکام اخلاقی
 10. راه های معرفت اخلاقی (عقل و وحی/ مباحث روش شناسی)
 11. تبیین دقیق دیدگاه های هنجاری اخلاق اسلام (فضلیت گرایی یا وظيفه گرایی یا غایت یا نتیجه گرایی)
 12. رابطه خودگرایی با ديگرگرایی و رابطه آنها با خداگرایی
 13. تطبیق اخلاق فلسفی با اخلاق عرفانی و اخلاق نقلی (آیات و روایات)

 

دبیر علمی نشست ” ابتکارات فلسفه اخلاقی علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه را جناب آقای محمدرضا گنجیان مقدم بر عهده خواهند داشت.

شرکت در این نشست برای عموم برادران و خواهران آزاد می باشد.

علاقه مندان می توانند این نشست را به صورت زنده از سایت مجمع عالی حکمت اسلامی مشاهده نمایند.