هفتاد و پنجمین پیش‌نشست علمی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

هفتاد و پنجمین پیش‌نشست علمی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی رحمة‌الله‌علیه با موضوع حکمرانی اسلامی در اندیشه علامه طباطبایی یکشنبه 16 بهمن برگزار می‌شود.

این پیش‌نشست علمی ساعت 8:30 روز یکشنبه 16 بهمن 1401 از سوی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه آذربایجان و دبیرخانه کنگره به صورت حضوری برگزار و حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی به عنوان ارائه دهنده به ارائه بحث خواهند پرداخت.