دویست و پنجاه و چهارمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود.

دویست و پنجاه و چهارمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “بایسته های شیعیان دردوره غیبت امام عصر علیه السلام” با ارائه آقای دکتر علیرضا میرزائی دوشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.