دویست و پنجاه و پنجمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود.

دویست و پنجاه و پنجمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “بررسی دیدگاه عالمان مذاهب فقهی وکلامی اهل سنت به مثابه سنجه ای برای وحدت امت اسلامی” با ارائه حجت الاسلام استاد رضانژاد چهارشنبه ۲۴ اسفند ساعت ۱۹:۱۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.

ویرایش تاریخ و زمان