کرسی نظریه پردازی علمی “فلسفه تفاوت های طبیعی زن و مرد از دیدگاه شهید مطهری” برگزار می شود.

🔸کرسی نظریه پردازی علمی “فلسفه تفاوت های طبیعی زن و مرد از دیدگاه شهید مطهری” چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ به صورت حضوری در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی، واقع در خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، کوچه ۲ برگزار که همزمان بصورت مجازی نیز پخش می شود.
در این جلسه علمی حجت الاسلام دکتر حسین بستان به ارائه نظریه خود می پردازد و حجت الاسلام دکتر محمدحسین طالبی و سرکار خانم دکتر زهرا شریف به نقد نظریه خواهند پرداخت.
شرکت در این برنامه علمی برای عموم برادران و خواهران آزاد می باشد.
دبیر علمی کرسی نظریه پردازی “فلسفه تفاوت های طبیعی زن و مرد از دیدگاه شهید مطهری” را جناب آقای محمدباقر خراسانی بر عهده خواهند داشت.
علاقه مندان می توانند این نشست را به صورت زنده از سایت مجمع عالی حکمت اسلامی مشاهده نمایند.