یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار شد.

یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “حکمرانی و سیاست گذاری از منظر فلسفه سیاسی اسلامی”(جلسه یازدهم) با حضور و هم اندیشی اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ساعت ۱۹:۳۰ به صورت مجازی برگزار شد.