چهارمین پیش‌نشست علمی بین المللی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

چهارمین پیش‌نشست علمی بین المللی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی رحمه‌الله‌علیه با موضوع روش و اندیشه علامه طباطباییشنبه ۶ خرداد برگزار می‌شود.

این پیش‌نشست علمی ساعت ۱۰ روز شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ از سوی جامعه المصطفی العالمیه شعبه عراق با همکاری دبیرخانه کنگره به صورت حضوری در جامعه المصطفی العالمیه شعبه عراق و با سخنرانی جمعی از اساتید و اندیشمندان ایران و عراق برگزار می‌شود.