چهارمین پیش‌نشست علمی بین المللی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

چهارمین پیش‌نشست علمی بین المللی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی رحمة‌الله‌علیه با موضوع روش و اندیشه علامه طباطباییشنبه 6 خرداد برگزار می‌شود.

این پیش‌نشست علمی ساعت 10 روز شنبه 6 خرداد 1402 از سوی جامعة المصطفی العالمیة شعبه عراق با همکاری دبیرخانه کنگره به صورت حضوری در جامعة المصطفی العالمیة شعبه عراق و با سخنرانی جمعی از اساتید و اندیشمندان ایران و عراق برگزار می‌شود.