دویست و شصت و یکمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود.

دویست و شصت و یکمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “مبانی و اندیشه های دیوبندیه هند” با ارائه آقای دکتر ابوالفضل روحی سه شنبه ۶ تیر ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.