یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “حکمرانی عادلانه در فلسفه سیاسی” با ارائه حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی سه شنبه 6 تیر ساعت 20:15 به صورت مجازی برگزار می شود.