بیست و چهارمین جلسه کار گروه آموزش حکمت برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

بیست و چهارمین جلسه کار گروه آموزش حکمت برای کودکان و نوجوانان با موضوع “تفکر پروری در فبک، با تاکید بر اندیشه جان دوئی و متیو لیپمن” با ارائه حجت الاسلام دکتر محمد صادق علیپور دوشنبه 5 تیر 1402 ساعت 18:30 به صورت حضوری ومجازی در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.