یکصد و پنجاه و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار شد.

یکصد و پنجاه و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “حکمرانی سیاسی در قرآن کریم” با ارائه حجت الاسلام دکتر بهروزی لک سه شنبه 9 خرداد 1402 ساعت 20 به صورت مجازی برگزار شد.