سومین جلسه کارگروه علوم شناختی و هوش مصنوعی برگزار می شود.

سومین جلسه کارگروه علوم شناختی و هوش مصنوعی با موضوع “تحولات اخیر در میان سرآمدان علم” با ارائه استاد دکتر مهدی گلشنی (استاد تمام فیزیک و فلسفه علم) چهارشنبه 21 تیر 1402ساعت 18 به صورت (مجازی) برگزار می شود.