یکصد و پنجاه و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “فصول منتزعه ( فصل 7)” با ارائه حجت الاسلام دکتر محسن مهاجر نیا سه شنبه 20 تیر 1402 ساعت 20:15 به صورت مجازی برگزار می شود.