جلسه مجازی دبیر علمی و دبیر اجرایی کنگره علامه طباطبایی با حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی

جلسه مجازی دبیر علمی و دبیر اجرایی کنگره علامه طباطبایی با حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی مدیر نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در ترکیه پیرامون همکاری و برگزاری پیش نشست های علمی کنگره در ترکیه  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد.