یکصد و شصت و دومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود.

یکصد و شصت ودومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع “بیان مفهوم، شرایط و گستره عامل اخلاقی از منظر اسلام”با ارائه حجت الاسلام دکتر مجتبی نوری کوهبنانی سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۹ به صورت (حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.