نود و سومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

نود و سومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “مبانی زیبایی شناختی در هنرها دراماتیکی اسلامی”(جلسه دوم) با ارائه آقای نصرت الله تابش دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰ به صورت (حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.