نود و سومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

نود و سومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “مبانی زیبایی شناختی در هنرها دراماتیکی اسلامی”(جلسه دوم) با ارائه آقای نصرت الله تابش دوشنبه 3 مهر 1402 ساعت 19:30 به صورت (حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.