تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین المللی علامه طباطبایی ره از مراکز و مشارکین

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی همایش علامه طباطبایی(ره) از مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از مدیر کل صدا و سیمای مرکز قم

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی همایش علامه طباطبایی(ره) از مدیر و معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران استان قم

 

تقدیر رئیس کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از آیت‌الله اعرافی

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی همایش علامه طباطبایی(ره) از ریاست جامعهالمصطفی

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از تولیت مدرسه مروی

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از معاون روابط عمومی آستان مقدسه حضرت معصومه(س)

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از مدیر حوزه‌های علمیه برادران استان تهران

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از معاونت پژوهش جامعه الزهرا

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از ریاست و عوامل دانشگاه الزهرا

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از رئیس دانشگاه تبریز

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از مدیر حوزه علمیه برادران آذربایجان شرقی

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از مدیر دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی در آذربایجان شرقی

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم

 

تقدیر دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی(ره) از رئیس مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه علمیه و همکاران ایشان