“بازخوانی معنا و مفهوم تقیّه“ در جلسه گروه علمی کلام

یکصد و هفتاد و دومین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “بازخوانی معنا و مفهوم تقیّه با ارائه “حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 25 اردیبهشت ۹7  ساعت 21 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.