پانزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی ویژه زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد.

در این شماره هشت مقاله با موضوعات:

جایگاه دلیل نقلی و شهود در نظام حکمت متعالیه و  نقد و بررسی دیدگاه‌ها، حسن رضایی

بازخوانی نظریه ملاصدرا درباره تأثیر مزاج، خلقیات و کیفیات نفسانی بر فاعلیت نفس، راحله درزی، حمیدرضا آیت‌اللهی، محمد سعیدی‌مهر

اثبات غیروجودی بودن برهان محقق اصفهانی و ارزیابی ادله وجودی بودن آن، روح‌الله فروغی

تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه، احمد حیدرپور، غلامرضا فیاضی

برون‏رفت حکمت متعالیه از  چالش تبیین فلسفی احیای موتی، معصومه سالک

سنجش شناخت در محتوای موسیقی در نظام معرفت‌شناسی حکمت متعالیه، حسین شایسته، عبدالحسین خسروپناه

مبانی و مراحل عینیت صفات با ذات الهی در دیدگاه صدرالمتألهین و تطبیق آن با روایات، مهدی منصوری

ماهیت و مؤلفه‌های اخلاق عرفانی، محمدجواد رودگر

منتشر شده است.