شصت و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

شصت و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود               
شصت و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع  “بحران فلسفه سیاسی در ایران امروزبا ارائه حجت الاسلام دکتر داود مهدوی زادگان” و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 29 آذر 96  ساعت 19:30 درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.