“منشاء اثر هنری،جستاری بر مبانی نظری در باب هنر از دیدگاه حضرت استاد علامه جوادی آملی“ در جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر

سی و سومین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع “منشاء اثر هنری،جستاری بر مبانی نظری در باب هنر از دیدگاه حضرت استاد علامه جوادی آملی با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین نائیجی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 24 مهر ۹7  ساعت 19:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.