نود و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

نود و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “رویکردها به فلسفه دین در قرن بیستم با ارائه “آقای دکتر امیرخواص“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 1 آبان ۹7  ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.