“آسیب شناسی تطبیق نشانه های ظهور“ در جلسه گروه علمی کلام

یکصد و هشتاد و سومین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “آسیب شناسی تطبیق نشانه های ظهور“ با ارائه “حجت الاسلام مرتضی داودپور“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.