برگزاری کلاس شرح چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره) توسط استاد تحریری

کلاس شرح چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره) توسط استاد تحریری برگزار می شود. کلاس شرح چهل حدیث حضرت امام خمینی سه شنبه ها یک ساعت به غروب در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

تاریخ شروع کلاس: ۲ مهرماه ۱۳۹۲