گروه فلسفه اخلاق

» گروه علمی فلسفه اخلاق از جمله گروه های علمی است که در حال حاضر دارای ۲۲ عضو فعال می باشد که بصورت مستمر هر دو هفته یکبار چهارشنبه شب ها جلسه برگزاری می نمایند که موضوعات علمی محور مباحث گروه می باشد که توسط اعضاء مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. هم اکنون حجت الاسلام و المسلمین مجتبی مصباح مدیر گروه و حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش دبیری گروه فلسفه اخلاق را برعهده دارند.

لیست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه اخلاق + خلاصه بحث

اعضای گروه علمی فلسفه اخلاق :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ حسین احمدی ۸ وحید واحد جوان
۲ علی احمدی ۹ مجتبی مصباح
۳ محمد علی خزائلی ۱۰ علیرضا میرزائی
۴ جمال سروش ۱۱ امین احمدی
۵ علی جمعه مظفری ۱۲ احمد محمدی پیرو
۶ محمدی منفرد ۱۳ محمد عالم زاده نوری
۷ محیطی